hhjc.net
当前位置:首页 >> 用C语言编写99乘法表 >>

用C语言编写99乘法表

C语言输出九九乘法表,主要运用for循环进行控制输出.需要注意的是:在何时需要加空格,何时需要换行.#include<stdio.h> void main() { int i=1,j=1; for(i=1;i<=9;i++) // 控制行,一共9行 for(j=1;j<=i;j++) // 控制各行的列数 { printf("%d*%d=%d",j,i,i*j); // 输出乘法表各项内容 if(i!=j) printf("\t"); // 相邻两项直接加空格 if(i==j) printf("\n"); // 控制列数 } }

#include<stdio.h> main() { int i,j; for(i=0;i<=9;i++) { for(j=0;j<=i;j++) printf("%d*%d=%-4d",i,j,i*j); printf("\n"); } }

因为九九乘法表是1换行2 4换行3 6 9换行4 8 12 16换行外层循环第N次里层要循环N次所以外层循环一次以后就要输一个"\n"来换行.

最低0.27元开通文库会员,查看完整内容> 原发布者:木头白羊 main(){ int i,j;for(i=1;i<10;i++)main(){ int i,j;for(i=1;i<10;i++) { for(j=1;j<=i;j++) printf("%d%s%d%s%d",i,"*",j,"=",i*j); printf(/n); }}#include void main() { int a=1,b=1; while (a<=9) { while(b<=a) printf("%d*%d=%d",a,b,a*b);

main() { int i,j; for(i=1;i<=9;i++) { for(j=1;j<=i;j++) { printf("%d*%d=%d\t",i,j,i*j); } printf("\n"); } }

#include main() { int i,j,k; for(i=1;i { for(k=1;k { printf(" "); } for(j=1;j { printf("%d*%d=%-4d",i,j,i*j); } for(k=1;k { printf(" "); } printf("\n"); } }

#include int main() { int i, j; for (i = 1; i for (j = 1; j printf("%d*%d=%d\t", j, i, j * i); } printf("\n"); } getchar(); return 0; }

#include<stdio.h>#include<stdlib.h>#include<conio.h>#include<math.h>main(){int a,b,c;for(a=1;a<10;a++){ for(b=1;b<a+1;b++) { c=a*b; printf("%d*%d=%d ",a,b,c); } printf("\n");}getch();}

九九乘法表用C语言可以实现,两个循环就可以了.1、完整的九九乘法表程序#include <stdio.h> void main() {int i,j; for (i=1;i<=9;i++) {for(j=1;j<=9;j++) printf("%d*%d=%2d ",i,j,i*j); printf("\n"); } }2、右上三角形显示方式#include <stdio.h> void

右上方三角形的样式输出乘法九九表#include<stdio.h> void main() { int i,j;for(i=0;i<=9;i++){if(i==0)printf(" * ");elseprintf("%2d ",i);}printf("\n");for(i=1;i<=9;i++) {printf("%2d ",i);for(j=i;j<=9;j++) {printf("%2d ",i*j); }printf("\n");}}/*运行结果

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hhjc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com